Danh mục:

Chân gà rút xương 500g

Mã sản phẩm: 1002278765

Mã sản phẩm: 1002278765

117.000 ₫ / Gói