Danh mục:

Chén cơm jasmine 11cm (000) trắng*80

Mã sản phẩm: 3002152145

Mã sản phẩm: 3002152145

22.000 ₫ / PCS