Danh mục:

Giấy thấm dầu Kokusai 30 tờ 240mm*245mm*

Mã sản phẩm: 3002205884

52.000 ₫ / Hộp