Danh mục:

Màng bọc TP PVC 30cm*100m (EU165)

Mã sản phẩm: 3002186321

Mã sản phẩm: 3002186321

91.000 ₫ / Hộp