Danh mục:

Màng bọc TP PVC 30cm*100m

Mã sản phẩm: 3002215897

Mã sản phẩm: 3002215897

93.000 ₫ / Hộp