Danh mục:

Màng bọc TP PVC 30cm*150m (EU200)

Mã sản phẩm: 3002186322

Mã sản phẩm: 3002186322

128.000 ₫ / Hộp