Danh mục:

Màng bọc TP PVC 30cm*600m (EU600)

Mã sản phẩm: 3002186326

Mã sản phẩm: 3002186326

340.000 ₫ / Hộp