Danh mục:

Màng bọc TP PVC (KOREA) 30cm*100m

Mã sản phẩm: 3002222454

Mã sản phẩm: 3002222454

129.000 ₫ / Hộp