Danh mục:

Màng nhôm bọc thực phẩm 30cm*5m

Mã sản phẩm: 3002253760

Mã sản phẩm: 3002253760

22.000 ₫ / Hộp