Danh mục:

Sầu riêng loại 1 (trái 1.7kg trở lên)

Mã sản phẩm: 1001267508


140.500 ₫ / kg