Danh mục:

Táo Fuji Nhật Bản size 20 -28(NK)

Mã sản phẩm: 1001298071


299.000 ₫ / kg