Danh mục:

Táo Kinsei Nhật Bản size 22-32(NK)

Mã sản phẩm: 1001298073


70.000 ₫ / kg
275.000 ₫/ kg