Danh mục:

Táo Kinsei Nhật Bản size 22-32(NK)

Mã sản phẩm: 1001298073


275.000 ₫ / kg