Danh mục:

Táo Organic Premier Star New Zealand (NK)

Mã sản phẩm: 1001300038


69.900 ₫ / kg
99.000 ₫/ kg