Danh mục:

Thanh long ruột trắng

Mã sản phẩm: 1001229747


36.500 ₫ / kg