Danh mục:

Fillet Bò Mỹ

Mã sản phẩm: 1001281628


303.000 ₫ / kg
1.010.000 ₫/ kg