Danh mục:

NKTT- Đùi tỏi gà Mỹ (NK3)

Mã sản phẩm: 1001304222


49.000 ₫ / Kg