Danh mục:

Sườn heo Mỹ (L3)

Mã sản phẩm: 1001297436


119.000 ₫ / Kg
170.000 ₫/ Kg