Danh mục:

Thăn bò.

Mã sản phẩm: 1001240262


353.500 ₫ / Kg