Danh mục:

Thịt đùi gà rút xương không da - CP

Mã sản phẩm: 1001250807


104.900 ₫ / Kg
111.900 ₫/ Kg