Danh mục:

Thịt Thăn Bò Mỹ

Mã sản phẩm: 1001281627


240.000 ₫ / kg
480.000 ₫/ kg