Dấm nếp hoa vàng 300ml

Mã sản phẩm: 2003115150

Mã sản phẩm: 2003115150

22.600 ₫ / Chai