Danh mục:

NKTT-Bắp bò úc

Mã sản phẩm: 1001305236


249.000 ₫ / Kg
299.000 ₫/ Kg