Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT VÀ CHIA SẺ THÔNG TIN

1 Mục đích thu thập thông tin cá nhân

-       Khi Khách hàng thực hiện giao dịch và/hoặc đăng ký mở tài khoản tại BRG Shopping, tùy từng thời điểm, Khách hàng phải cung cấp một số thông tin cần thiết cho việc thực hiện giao dịch và/hoặc đăng ký tài khoản (“Thông Tin Khách Hàng”).

-       Khách hàng có trách nhiệm đảm bảo những thông tin Khách hàng cung cấp là đầy đủ và chính xác và luôn cập nhật thông tin để đảm bảo tính đầy đủ và chính xác. BRG Shopping không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ tranh chấp nào nếu thông tin Khách hàng cung cấp không chính xác hoặc không được cập nhật hoặc giả mạo.

-       Cung cấp các dịch vụ/ tiện ích cho Khách hàng dựa trên nhu cầu và các thói quen Khách hàng khi truy cập vào BRG Shopping.

-       Gửi các thông báo, trao đổi thông tin giữa Khách hàng với BRG Shopping hoặc ngược lại.

-       Phát hiện, ngăn chặn các hoạt động giả mạo, phá hoại tài khoản của Khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo nhận dạng của Khách hàng trên BRG Shopping.

-       Liên lạc, hỗ trợ liên lạc và giải quyết với Khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.

2 Phạm vi sử dụng thông tin

-       BRG Shopping chỉ dử dụng thông tin khách hàng cho trang điện tử BRG Shopping trong việc phục vụ quyền lợi người tiêu dùng.

-       BRG Shopping không cung cấp Thông tin Khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ phục vụ cho mục đích được nêu dưới đây hoặc trong trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc khi việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để BRG Shopping cung cấp dịch vụ/ tiện ích cho Khách hàng (ví dụ: cung cấp các thông tin giao nhận cần thiết cho các đơn vị đối tác vận chuyển …).

-       Ngoài các trường hợp nêu trên, BRG Shopping sẽ thông báo cụ thể cho Khách hàng khi phải tiết lộ Thông tin Khách hàng cho một bên thứ ba. Trong trường hợp này, BRG Shopping cam kết chỉ tiết lộ Thông tin Khách hàng khi được sự đồng ý của Khách hàng.

3 Thời gian lưu giữ thông tin

-       Thông tin khách hành sẽ được lưu trữ trên BRG Shopping trong xuyên suốt thời gian sử dụng của khách hàng, những trường hợp thông tin khách hàng không active trong vòng 6 tháng sẽ tự động xóa khỏi dữ liệu khách hàng BRG Shopping.

-       Thông tin Khách hàng, cũng như các thông tin trao đổi giữa Khách hàng và BRG Shopping, đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống của BRG Shopping, riêng thông tin thẻ thanh toán của Khách hàng sẽ do các đối tác Cổng thanh toán của BRG Shopping bảo mật theo tiêu chuẩn quốc tế PCI DSS.

-       BRG Shopping có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn việc truy cập, sử dụng trái phép Thông tin Khách hàng. BRG Shopping cũng thường xuyên phối hợp với các chuyên gia bảo mật nhằm cập nhật những thông tin mới nhất về an ninh mạng để đảm bảo sự an toàn cho Thông tin Khách hàng khi Khách hàng truy cập, đăng ký mở tài khoản và/ hoặc sử dụng các tính năng của BRG Shopping. Khi thu thập dữ liệu, BRG Shopping thực hiện lưu giữ và bảo mật Thông tin Khách hàng tại hệ thống máy chủ và các Thông tin Khách hàng này được bảo đảm an toàn bằng các hệ thống tường lửa (firewall), các biện pháp kiểm soát truy cập, mã hóa dữ liệu.  

-       Các thông tin thẻ thanh toán của Khách hàng được các đối tác Cổng thanh toán của BRG Shopping bảo vệ theo tiêu chuẩn quốc tế. BRG Shopping không cho phép các bên thứ ba theo dõi hoặc thu thập thông tin của Khách hàng trên các website thành phần của BRG Shopping

-       Đối với các tài khoản đã đóng chúng tôi vẫn lưu trữ Thông tin Cá nhân và truy cập của Khách hàng để phục vụ cho các mục đích phòng chống gian lận, điều tra, giải đáp thắc mắc…

-       Khách hàng tuyệt đối không được có bất kỳ hành vi sử dụng công cụ, chương trình để can thiệp trái phép vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của BRG Shopping, cũng như bất kỳ hành vi nào khác nhằm phát tán, cổ vũ cho các hoạt động với mục đích can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống BRG Shopping, cũng như các hành vi mà pháp luật Việt Nam nghiêm cấm. Trong trường hợp BRG Shopping phát hiện Khách hàng có hành vi cố tình giả mạo, gian lận, phát tán các thông tin trái phép,… BRG Shopping có quyền chuyển Thông tin Cá nhân của Khách hàng cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật. 

4 Về việc chia sẻ Thông tin Khách hàng

-       BRG Shopping sẽ thông báo cụ thể cho Khách hàng khi phải tiết lộ Thông tin Khách hàng cho một bên thứ ba. Trong trường hợp này, BRG Shopping cam kết chỉ tiết lộ Thông tin Khách hàng khi được sự đồng ý của Khách hàng.

-       BRG Shopping có thể chia sẻ Thông tin Khách hàng cho các mục đích sau:

·         Nghiên cứu thị trường và các báo cáo phân tích: BRG Shopping có thể dùng Thông tin Khách hàng để nghiên cứu thị trường, tổng hợp, phân tích thông tin chung của Khách hàng (ví dụ độ tuổi trung bình, khu vực địa lý), thông tin chi tiết sẽ được ẩn và chỉ được dùng để phục vụ công việc thống kê. Trong trường hợp BRG Shopping tiến hành khảo sát cần sự tham gia của Khách hàng, bất kỳ câu trả lời cho khảo sát hoặc thăm dò dư luận mà Khách hàng cung cấp cho BRG Shopping sẽ không được chuyển cho bất kỳ bên thứ ba nào.

·         Trao đổi Thông tin Khách hàng với các công ty khác trong Tập Đoàn BRG Group và các đối tác có ký kết thỏa thuận liên kết chăm sóc khách hàng với BRG Shopping: BRG Shopping có thể chia sẻ Thông tin Khách hàng cho các công ty thành viên của Tập Đoàn BRG Group, các đối tác liên kết và các trang thông tin điện tử liên kết trong nước và quốc tế của BRG Shopping. Việc chia sẻ này giúp BRG Shopping có thể cung cấp cho Khách hàng các thông tin về sản phẩm và dịch vụ, liên quan đến hàng hóa, dịch vụ và vấn đề khác mà Khách hàng có thể quan tâm. Trong trường hợp các công ty thành viên của Tập Đoàn BRG Group và các công ty liên kết với BRG Shopping được cấp quyền truy cập Thông tin Khách hàng, họ sẽ phải tuân thủ nghiêm các quy định được mô tả trong Chính sách này.

·         Trao đổi Thông tin Khách hàng các bên thứ 3 là đối tác, đại lý của BRG Shopping: BRG Shopping có thể chuyển Thông tin Khách hàng cho các đại lý và nhà thầu phụ để làm phân tích dữ liệu, tiếp thị và hỗ trợ dịch vụ khách hàng. BRG Shopping cũng có thể trao đổi Thông tin Khách hàng với bên thứ ba cho mục đích chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng.

·         Trao đổi Thông tin Khách hàng với các đối tác quảng cáo: Hệ thống theo dõi hành vi của Khách hàng được BRG Shopping sử dụng trên kênh hiển thị quảng cáo có thể thu thập được các thông tin như độ tuổi, giới tính, sở thích và số lần tương tác với số lần xuất hiện của quảng cáo.

5 Liên hệ, giải đáp thắc mắc

Bất kỳ khi nào Khách hàng cần hỗ trợ, hãy gọi đến số Hotline của BRG Shopping 091.654.2525 hoặc gửi email đến địa chỉ: cskh@brgretail.vn.

6 Quản lý thông tin cá nhân

- Mỗi khách hàng có 1 trang thông tin cá nhân riêng, chứa đầy đủ thông khách hàng khai báo trên BRG Shopping.

- Trên Web BRG Shopping khách hàng có thể đăng nhập để kiểm tra và chỉnh sửa thông tin mình khai báo trên BRG Shopping.