CHÍNH SÁCH THANH TOÁN - BRGSHOPPING

1.                  Các hình thức thanh toán

Hiện tại, BRG Shopping áp dụng các hình thức thanh toán trả sau bao gồm:

-                      Tiền mặt

-                      Phiếu mua hàng

-                      Thẻ ATM (thẻ ghi nợ/ thanh toán/ trả trước nội địa);

-                      Thẻ thanh toán quốc tế, thẻ tín dụng (Visa, Master,…)

Kết hợp thanh toán:

Khách hàng chỉ có thể kết hợp thanh toán: Phiếu mua hàng với với một trong các hình thức thanh toán còn lại.

2.                  Hình thức thanh toán chi tiết

Hình thức

thanh toán

Số lần sử dụng cho 01 đơn hàng

Chi tiết

Điều kiện để thanh toán được chấp nhận

Thanh toán bằng tiền mặt

Theo lần giao hàng

Thu tiền mặt khi nhận hàng

Tiền Việt Nam Đồng thật và đủ tiêu chuẩn lưu thông theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Phiếu mua hàng

01 lần

Là một dạng mã code có giá trị như tiền mặt và được sử dụng trong giao dịch thanh toán hóa đơn hàng hóa, sản phẩm tại BRG Shopping.

Phiếu còn hạn & chưa bị sử dụng ở bất kỳ đơn hàng nào trên BRG Shopping, khách hàng có thể sử dụng để thanh toán/ giảm trừ trên tổng giá trị mua hàng hiện tại. Không quy đổi thành tiền mặt và không hoàn trả tiền thừa nếu giá trị sử dụng thấp hơn giá trị phiếu mua hàng

Thẻ ATM (thẻ ghi nợ/ thanh toán/ trả trước nội địa)

01 thẻ

Thẻ ghi nợ/thanh toán/trả trước nội địa của các ngân hàng trong nước phát hành có kết nối với cổng thanh toán.

Để thanh toán bằng thẻ ngân hàng nội địa, thẻ của khách hàng được đăng ký sử dụng tính năng thanh toán trực tuyến, hoặc ngân hàng điện tử của Ngân hàng. Giao dịch phải được ghi nhận thành công từ thông báo cấp phép thành công do hệ thống cổng thanh toán trả về (đảm bảo số dư/hạn mức và xác thực khách hàng theo quy định sử dụng của thẻ).

Thẻ thanh toán quốc tế, thẻ tín dụng (Visa, Master card, …)

01 thẻ

Thẻ tín dụng/ghi nợ/trả trước Visa, MasterCard,… của các Ngân hàng trong nước và nước ngoài phát hành, có kết nối với cổng thanh toán.

Thẻ của khách hàng phải đủ điều kiện để thanh toán trực tuyến theo quy định của ngân hàng thanh toán và tổ chức phát hành thẻ. Giao dịch phải được ghi nhận cấp phép thành công do đúng hệ thống cổng thanh toán trả về (đảm bảo số dư/hạn mức và xác thực khách hàng theo quy định sử dụng của thẻ).