Danh mục:

Giò bò Hoàng Minh 250g

Mã sản phẩm: 1002264609


53.900 ₫ / Gói
72.000 ₫/ Gói