Danh mục:

Giò lụa Hoàng Minh 200g

Mã sản phẩm: 1002272586


47.500 ₫ / Gói