Danh mục:

Kim chi cải thảo cắt lát 500g

Mã sản phẩm: 1002229850


49.000 ₫ / Hộp