Danh mục:

Kim chi cải thảo cắt lát 500g

Mã sản phẩm: 1002264602

Mã sản phẩm: 1002264602

32.500 ₫ / Gói
41.500 ₫/ Gói