Danh mục:

Trứng gà ta quê 10 quả / hộp (45g +/- 10g/quả)

Mã sản phẩm: 1002235671

Mã sản phẩm: 1002235671

44.500 ₫ / Hộp