Danh mục:

Màng bọc TP PVC 30cm*300m

Mã sản phẩm: 3002215899

Mã sản phẩm: 3002215899

190.000 ₫ / Hộp