Danh mục:

Màng nhôm bọc thực phẩm 30cm*10m

Mã sản phẩm: 3002253761

Mã sản phẩm: 3002253761

38.000 ₫ / Hộp