03 BƯỚC ĐẶT HÀNG - THẢ GA MUA SẮM

Siêu thị online BRG Shopping cả nhà đã biết cách đặt hàng thời gian ở nhà giãn cách chưa nào!
🌱 Hoặc đặt hàng tại trang web: https://brgshopping.vn/
1.  Tìm kiếm siêu thị online BRG Shopping GG Play hoặc App Store, cài đặt để mua sắm.
2. Đăng kí nhanh bằng SĐT
3. 
 Chọn sản phẩm cần mua và bỏ vào giỏ hàng 
 Điền thông tin giao hàng 

 Hoàn thành đơn hàng