Danh mục:

Bưởi da xanh túi lưới (1.2kg/quả)

Mã sản phẩm: 1001290253


61.600 ₫ / kg