Danh mục:

Bưởi da xanh túi lưới (1.2kg/quả)

Mã sản phẩm: 1001290253


39.900 ₫ / Kg
50.900 ₫/ Kg