Danh mục:

NKTT-Táo Red Crisp Nam Phi size 70-120

Mã sản phẩm: 1001320011


45.000 ₫ / Kg
79.900 ₫/ Kg