Danh mục:

Sầu riêng (Quả 1.8-4.5kg)

Mã sản phẩm: 1001302148


133.000 ₫ / Kg