Danh mục:

Táo đại miền Bắc (10-15 quả/kg)

Mã sản phẩm: 1001307307


39.900 ₫ / Kg
49.500 ₫/ Kg