Danh mục:

Táo Fuji Nhật Bản size 32-36(NK)

Mã sản phẩm: 1001298072


275.000 ₫ / kg