Danh mục:

Táo Organic Royal Gala New Zealand (NK)

Mã sản phẩm: 1001300039


69.900 ₫ / kg
99.000 ₫/ kg