Danh mục:

Thanh long ruột trắng

Mã sản phẩm: 1001249420

Mã sản phẩm: 1001249420

29.500 ₫ / Kg
39.000 ₫/ Kg