Danh mục:

Ba chỉ Bò Mỹ Nguyên Tảng

Mã sản phẩm: 1001284260


250.000 ₫ / kg