Danh mục:

Cánh gà khúc giữa - CP

Mã sản phẩm: 1001295502


154.000 ₫ / Kg