Danh mục:

Cánh gà nguyên CP

Mã sản phẩm: 1001222352

Mã sản phẩm: 1001222352

80.900 ₫ / kg
86.400 ₫/ kg