Danh mục:

Đùi gà góc tư (lô 2)

Mã sản phẩm: 1001299265


53.000 ₫ / kg