Danh mục:

Đùi gà góc tư

Mã sản phẩm: 1001292498


45.000 ₫ / kg
53.000 ₫/ kg