Danh mục:

Gà ta chặt miếng CP

Mã sản phẩm: 1001312798

109.900 ₫ / Kg
120.000 ₫/ Kg