Danh mục:

Gà ta nguyên con (1-1.6kg)

Mã sản phẩm: 1001234115

Mã sản phẩm: 1001234115

111.500 ₫ / Kg
115.500 ₫/ Kg