Danh mục:

Mề gà.

Mã sản phẩm: 1001236206

Mã sản phẩm: 1001236206

71.600 ₫ / Kg