Danh mục:

Nạc vai dăm

Mã sản phẩm: 1001220066

Mã sản phẩm: 1001220066

196.500 ₫ / kg