Danh mục:

NKTT- Táo Red Fuji Nam Phi size 70-120 (NK39)

Mã sản phẩm: 1001322883


79.900 ₫ / Kg