Danh mục:

Thịt ba chỉ có da - CP

Mã sản phẩm: 1001242060


167.900 ₫ / Kg
170.500 ₫/ Kg