Danh mục:

Thịt ba chỉ có da - CP

Mã sản phẩm: 1001242060


150.000 ₫ / Kg